VAALITEEMAT

Eteenpäin, sanoi mummo…

Suomessa on saatava asioita etenemään. Päätökset on tehtävä ja laitettava oikeasti toimeen. Isot asiat ovat maanneet vuosikausia suurien puheiden siivittämänä. Hyvää on se, että nyt on mahdollisuus tehdä parempia päätöksiä, vaikka ne eivät aina ole helppoja.

Pirkanmaan vuoro

Pirkanmaalla on pystyttävä valmistelemaan hankkeita, joilla viedään eteenpäin maakunnan teollisuutta, vientiä ja logistisia toimintaedellytyksiä.
Tarvitsemme samalla valtakunnallisia päätöksiä, joilla viedään Pirkanmaata eteenpäin kokonaisuutena. Ennakkoluulotonta koulutuksen kehittämistä seuraavat innovatiiviset yritykset ja heidän tarpeensa. Tarvitsemme laadukkaita tie-ja rautatieyhteyksiä, lentokenttää ja logistiikkakeskusta paljon enemmän kuin vanhanaikaista
raitiotietä. Meille Pirkanmaa on valtakunnan ykkösalue innovatiivisuudessa, teollisessa toiminnassa ja kulttuurissa.

Työllisyys on yhteinen asia

Pirkanmaa on vaikeaa työttömyysaluetta. Työllisyyden hoito vaatii lisäponnisteluja sekä aluehallinnon viranomaisilta että kunnilta. Toimijoiden välinen yhteistyö ontuu vielä, vaikka kehitystä onkin tapahtunut . Työttömien ohjausta ja motivointia on vietävä eteenpäin yksilöllisesti suurista työttömien määristä huolimatta. Yritykset tarvitsevat selkeät ja yksinkertaiset tavat hyödyntää tarjottavia etuuksia. Työttömän syyllistäminen ei kuulu tähän yhteiskuntaan.

Biotalouden kärkeen

Maakunnassamme on mittavat varannot biotalouden kehittämiseen. Alemman asteinen tieverkosto kaipaa kipeästi kohennusta, jotta saamme mm puuvarannot hyödynnettyä täysimittaisesti. Logistisia järjestelmiä on tarpeen viedä suunnitelmista toteutukseen. Energiantuotannon ja perinteisen teollisuuden rinnalle on nostettavat uuden teknologian mahdollisuudet. Lähiruoka on arvo sinänsä. Biotalouden toimiva kokonaisuus tarkoittaa maaseudun voimavarojen
tiivistä yhteistyötä alan yritysten ja kaupunkien kulutusmahdollisuuksien kanssa.

Keskittäminen kurjistaa

Tampereen seudun monet menestystekijät ovat syntyneet valtakunnallisten hajasijoituspäätösten seurauksena. Kansantalous hyötyy onnistuneesta hajasijoituksesta. Samaa ketjua on tarpeen jatkaa maakunnan tasolla tukemalla seudullisia ponnisteluja koulutuksen ja yritystoiminnan työnjaossa. Kaupunkeja kehitetään kaupunkeina ja maaseutua maaseutuna. Molemmat tarvitsevat suunnittelua ja ihmisen mittakaavaisia toteutuksia. Kaupunkien viihtyisyys ja riittävät virkistysalueet ovat tärkeämpiä kuin ylitiheän rakentamisen tuottamat betonimuurit. Kaupunkiläheisten alueiden suunnitteluun tarvitaan uusia suunnittelutaitoja nykyisen rakentamisen kieltopolitiikan sijaan.

Kuntarakenne uudella asenteella

Kuntarakennetta viedään eteenpäin väkisin ja väsyttämällä. Vaihtoehtona on edistää kuntien yhteistyötä toimintojen sisällössä. Onnistunut ja tasavertainen yhteistyö tuo uusia kuntarakenteita onnistuessaan. Avainsana on vapaaehtoisuus. Yhteistyön takerrellessa on oltava rohkeutta vaihtaa ohjaksiin yhteistyöhön kykeneviä henkilöitä.

Kallis julkinen

Kallis julkinen sektori ei ole työntekijöiden vika. Eikä siitä pidä heitä rankaista. Lainsäädännöllä on osoitettava välttämättömät tehtävät ja luovuttava tarpeettomasta hallinnosta. Toimintojen prosessit on saatava yksinkertaisiksi ja toimiviksi. Johtamisjärjestelmät kaipaavat remonttia. Kaiken julkisen toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja välttämätön ohjaava lainsäädäntö. Julkisen sektorin keventämiseen tarvitaan riittävä sopeutusaika ja tarvittavat tukitoimet työntekijöille. Henkilöstön vähentäminen ei voi olla julkisen sektorin keventämisen lähtökohta. Prosessin tuloksena henkilöstön määrä vähenee hallitulla muutoksella.

Twitteri

This site is using the Seo Wizard plugin developed by http://seo.uk.net